จันทบุรี หางานจันทบุรี สมัครงานจันทบุรี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ จันทบุรี หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
จันทบุรี หางานจันทบุรี สมัครงานจันทบุรี รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ จันทบุรี หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด จันทบุรี Ø
หางานจันทบุรี สมัครงานจันทบุรี รับสมัครพนักงานจันทบุรี

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 397 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 098631

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายขาย-การตลาด อสังหาริมทรัพย์ (ประจำที่ จันทบุรี)

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายขาย-การตลาด อสังหาริมทรัพย์ (ประจำที่ จันทบุรี)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ จันทบุรี
-บริหารยอดขาย ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
-วางแผนงานด้านการขายและสร้างมาตรฐานให้กับทีมงาน
-วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ช่องทางการใช้สื่อต่างๆ
-โอนกรรมสิทธิ์ ให้แก่ลูกค้า ณ กรมที่ดิน
-งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : เมื่อวาน

เลขที่ประกาศ : 098526

ตำแหน่งงานว่างนักวิชาการเกษตร ฝ่ายสวน

ตำแหน่งงานว่างนักวิชาการเกษตร ฝ่ายสวน

งานประจำ : เงินเดือน 12,000-20,000

งานประจำ : 12,000-20,000 จันทบุรี
สามารถให้ความรู้ด้านเคมีเกี่ยวกับเกษตรกรชาวสวนลำใยได้ ให้คำแนะนำเคมีกับเกษตรกรชาวสวนลำใย
หรือซื้อผลผลิตลำไยจากเกษตรกร. ติดตามผลและให้คำแนะนำในการผลิตลำไยคุณภาพ. ตรวจและจดบันทึกข้อมูลสวน
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 098537

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-17,000

งานประจำ : 10,000-17,000 จันทบุรี
พนักงานส่งเสริมการขายสินค้าหน้าร้าน ขายรถแทรกเตอร์ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้สารเคมีเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิต วิเคราะห์ตลาดและวางแผนการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการขาย ออกบู๊ทงานต่างเพื่อให้ขายสินค้าได้ และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
ประจำอยู่ที่อ.สอยดาว จ.จันทบุรี
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 098439

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาด

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาด

งานประจำ : เงินเดือน 18,000 - 25,000

งานประจำ : 18,000 - 25,000 จันทบุรี
- ดำเนินการส่งเสริมการขาย/ตลาด
- จัดทำสื่อออนไลน์และออฟไลน์
- ประสานงานภายในและภายนอกองค์กร
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 3 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 098330

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ตรวจบิล/วางบิล

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ตรวจบิล/วางบิล

งานประจำ : เงินเดือน 22,000 - 25,000

งานประจำ : 22,000 - 25,000 จันทบุรี
- ประมาณราคางานระบบเบื้องต้น เพื่อตรวจสอบหน้างาน
- ควบคุมดูแลงานไฟฟ้าและสุขาภิบาล
- ตรวจรับมอบ ส่งงานลูกค้า
- ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
- งานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 6 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 095528

ตำแหน่งงานว่างExecutive chef

ตำแหน่งงานว่างExecutive chef

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ จันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทนิมิต
ดูแลครัว,ควบคุมต้นทุน,คุณภาพวัตถุดิบ,สั่งของ,ควบคุมคุณภาพและรสชาติของอาหาร และดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานครัว และเสนอแนะเมนูอาหารใหม่ๆ
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 30 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 095526

ตำแหน่งงานว่างพนักงานดูแลเครื่องดื่ม

ตำแหน่งงานว่างพนักงานดูแลเครื่องดื่ม

งานประจำ : เงินเดือน 318 บาท/วัน

งานประจำ : 318 บาท/วัน จันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทนิมิต
จัดเตรียม, ขาย เครื่องดื่มต่างๆ , ทำสต็อกจัดเก็บเครื่องดื่มต่างๆ,
ดูแลและตรวจสอบการทำงานของพนักงานบาร์
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 30 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 095527

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สวนเกษตร (คนสวน)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สวนเกษตร (คนสวน)

งานประจำ : เงินเดือน 318 บาท/วัน

งานประจำ : 318 บาท/วัน จันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทนิมิต
ดูแลงานด้านสวนเกษตร และ การจัดดอกไม้ และช่วยงานอื่น ๆ ในแผนก
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 30 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 095530

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุง

ตำแหน่งงานว่างช่างซ่อมบำรุง

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ จันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทนิมิต
งานช่างซ่อมบำรุงทั่วไปของโรงแรมฯ
มีหัวใจในงานบริการ
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 30 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 094395

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (ประจำที่ สะแกงาม บางขุนเทียน กรุงเทพฯ)

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (ประจำที่ สะแกงาม บางขุนเทียน กรุงเทพฯ)

งานประจำ : เงินเดือน 30,000 - 40,000 บาท (ขึ้นอยู

งานประจำ : 30,000 - 40,000 บาท (ขึ้นอยู จันทบุรี
- ควบคุมกำกับดูแลตรวจสอบและแก้ปัญหางานด้านบัญชีและการเงิน
- วางแผนและบริหารการทำงานของฝ่ายบัญชี
- วางแผนภาษีและจัดทำงบประมาณ รวมถึง จัดทำรายงานส่งผู้บริหาร
- ปิดงบการเงินประจำเดือน และ ประจำปี
- ติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 094397

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ติดต่องานราชการ (ประจำที่ สะแกงาม บางขุนเทียน กรุงเทพฯ)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ติดต่องานราชการ (ประจำที่ สะแกงาม บางขุนเทียน กรุงเทพฯ)

งานราชการ : เงินเดือน 20,000 - 25,000

งานราชการ : 20,000 - 25,000 จันทบุรี
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆ
- ขอใบอนุญาตและจัดทำเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอใบอนุญาต เช่น มอก. เครื่องหมายการค้า ที่ดิน
- จัดทำ จัดเก็บ นิติกรรมสัญญาของบริษัทฯ
- จัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงาน เช่น หนังสือมอบอำนาจ ใบขออนุญาตต่างๆ บันทึกขออนุมัติ
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 094390

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายการตลาด(ธุรกิจร้านอาหาร)

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายการตลาด(ธุรกิจร้านอาหาร)

งานประจำ : เงินเดือน 17,000 - 20,000 บาท

งานประจำ : 17,000 - 20,000 บาท จันทบุรี
- ออกแบบงานอาร์ตเวิร์ตค เพื่อใช้ในสื่อสิ่งพิมพ์
- ตกแต่งรูปภาพ รีทัชภาพสินค้า เพื่อใช้ในสื่อต่างๆ
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 094068

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายเครื่องมือการเกษตรหน้าร้าน

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายเครื่องมือการเกษตรหน้าร้าน

งานประจำ : เงินเดือน 12,000-20,000 ขึ้นอยู่กับ

งานประจำ : 12,000-20,000 ขึ้นอยู่กับ จันทบุรี
ร้านขายเกี่ยวกับเคมีเกษตร รถแทรกเตอร์นิวฮอนแลนด์
ทำหน้าที่ขายของหน้าร้าน รู้จักสินค้าในร้าน และติดต่อกับฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์และมีความรู้ในเรื่องยาเคมีเกษตรจะพิจารณาเป็นพิเศษ
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 094072

ตำแหน่งงานว่างช่างยนต์

ตำแหน่งงานว่างช่างยนต์

งานประจำ : เงินเดือน 12,000-20,000 ขึ้นอยู่กับ

งานประจำ : 12,000-20,000 ขึ้นอยู่กับ จันทบุรี
งานหลัก ซ่อมรถแทรกเตอร์ และงานบริการงานอะไหล่นอกสถานที่ งานดูแลลูกค้าในเรื่องอะไหล่ การซ่อม และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 091092

ตำแหน่งงานว่างSenior Marketing (ประจำโครงการพระราม2)

ตำแหน่งงานว่างSenior Marketing (ประจำโครงการพระราม2)

งานประจำ : เงินเดือน 35,000 - 45,000

งานประจำ : 35,000 - 45,000 จันทบุรี
- ดำเนินการตามนโยบายการทำงานของฝ่ายบริหาร
- ประเมินผลงานแผนการตลาดและเสนอแนวทางการทำสื่อการตลาด
- ดูแลงบประมาณการใช้สื่อส่งเสริมทางการตลาด
- เสนอแผนการส่งเสริมการขายและกิจกรรมทางการตลาด
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 090757

ตำแหน่งงานว่างธุรการบัญชี (โครงการ The Work จันทบุรี)

ตำแหน่งงานว่างธุรการบัญชี (โครงการ The Work จันทบุรี)

งานประจำ : เงินเดือน 15,000 - 18,000

งานประจำ : 15,000 - 18,000 จันทบุรี
- จัดทำใบเสร็จรับเงิน
- จัดทำรายงานต่างๆ
- จัดเก็บทะเบียนประวัติลูกค้า
- จัดทำสัญญาซื้อ-ขาย
- รวบรวมเอกสารด้านซื้อ-ขาย
- งานเอกสารธุรการอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
- ประสานงานระหว่างสำนักงานใหญ่และสำนักงานขาย
- ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (หยุดวันอาทิตย์)
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 090523

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง

งานราชการ : เงินเดือน 45,000 - 60,000 (ขึ้นอยู่กั

งานราชการ : 45,000 - 60,000 (ขึ้นอยู่กั จันทบุรี
บริหารจัดการงานก่อสร้างทั้งโครงการ เช่น
- บริหารและจัดการวางแผนงานก่อสร้าง
- จัดทำและปรังปรุงแผนงานก่อสร้างหลัก
- รายงานผลการดำเนินงานก่อสร้างกับผู้บริหาร
- ประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
- ควบคุมต้นทุนการก่อสร้าง
- กำกับให้มีการดำเนินงานตามวิธีการและมาตรฐานที่วางไว้
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 087229

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายขาย/การตลาด

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายขาย/การตลาด

งานประจำ : เงินเดือน 20000 ขึ้นไป

งานประจำ : 20000 ขึ้นไป จันทบุรี ท่าใหม่ เขาบายศรี
วางแผน วิเคราะห์การตลาด
บริหารงานขาย
ควบคุมทีมงานขาย
ประสานงาน
เข้าใจการบริการ
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 3 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 083912

พนักงานขับรถ

พนักงานขับรถ

งานประจำ : เงินเดือน 10,000-12,000

งานประจำ : 10,000-12,000 จันทบุรี มะขาม มะขาม
ขับรถรับส่งทีมช่าง รับส่งสิ้นค้า ให้เป็นไปตามแผนงานบริษัทตั้งไว้
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 4 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 083936

่ธุรการ

่ธุรการ

งานประจำ : เงินเดือน 15,000-18,000

งานประจำ : 15,000-18,000 จันทบุรี มะขาม มะขาม
ดูแลและจัดทำเอกสารต่างๆ เอกสารจัดซื้อจัดจ้างสัญญา ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างเครื่องมือเครื่องจักร
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 4 เดือนที่ผ่านมา

หางานจันทบุรี สมัครงานจันทบุรี รับสมัครพนักงานจันทบุรี
จันทบุรี ฝึกงานจันทบุรี งานชั่วคราวจันทบุรี งานนอกเวลาจันทบุรี งานประจำจันทบุรี งานราชการจันทบุรี งานต่างประเทศจันทบุรี งานอื่นๆจันทบุรี
หางานจันทบุรี สมัครงานจันทบุรี รับสมัครพนักงานจันทบุรี
จันทบุรี ฝึกงานจันทบุรี งานชั่วคราวจันทบุรี งานนอกเวลาจันทบุรี งานประจำจันทบุรี งานราชการจันทบุรี งานต่างประเทศจันทบุรี งานอื่นๆจันทบุรี