จันทบุรี งานประจำ หางานจันทบุรี สมัครงานจันทบุรี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ จันทบุรี งานประจำ หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
จันทบุรี งานประจำ หางานจันทบุรี สมัครงานจันทบุรี รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ จันทบุรี งานประจำ หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด จันทบุรี Ø
หางานจันทบุรี สมัครงานจันทบุรี รับสมัครพนักงานจันทบุรี

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 5395 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 108654

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมนงานระบบ (Polis Condo สุขสวัสดิ์64) กรุงเทพฯ

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมนงานระบบ (Polis Condo สุขสวัสดิ์64) กรุงเทพฯ

งานประจำ : เงินเดือน 22,000 - 25,000

งานประจำ : 22,000 - 25,000 จันทบุรี
- ประมาณราคางานระบบเบื้องต้น เพื่อตรวจสอบหน้างาน
- ควบคุมดูแลงานไฟฟ้าและสุขาภิบาล
- ตรวจรับมอบ ส่งงานลูกค้า
- ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
- งานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 108653

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรควบคุมคุณภาพ (QC Engineer)

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรควบคุมคุณภาพ (QC Engineer)

งานประจำ : เงินเดือน 35,000 - 45,000

งานประจำ : 35,000 - 45,000 จันทบุรี
- ควบคุมงานก่อสร้างในภาพรวม ให้ได้ตามเวลาและคุณภาพ ตามมาตรฐานการต่อสร้าง และเป็นไปตามนโยบายของบริษัท
- ให้คำปรึกษาแนวทาง วิธีทำงานให้กับโฟร์แมน
- ประสานงานในด้านการก่อสร้างกับทีมงานและผู้รับเหมา
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 108655

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (ประจำที่ สะแกงาม บางขุนเทียน กรุงเทพฯ)

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (ประจำที่ สะแกงาม บางขุนเทียน กรุงเทพฯ)

งานประจำ : เงินเดือน 30,000 - 40,000 บาท (ขึ้นอยู

งานประจำ : 30,000 - 40,000 บาท (ขึ้นอยู จันทบุรี
- ควบคุมกำกับดูแลตรวจสอบและแก้ปัญหางานด้านบัญชีและการเงิน
- วางแผนและบริหารการทำงานของฝ่ายบัญชี
- วางแผนภาษีและจัดทำงบประมาณ รวมถึง จัดทำรายงานส่งผู้บริหาร
- ปิดงบการเงินประจำเดือน และ ประจำปี
- ติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 108652

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชีและการเงิน (ประจำสำนักงานใหญ่พระราม2)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชีและการเงิน (ประจำสำนักงานใหญ่พระราม2)

งานประจำ : เงินเดือน 17,000 - 25,000

งานประจำ : 17,000 - 25,000 จันทบุรี
- บันทึกบัญชีด้านรับและด้านจ่าย
- จัดทำใบแจ้งหนี้/วางบิล/รับเช็ค
- ออกหนังสือหัก ณ ที่จ่าย
- จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3 และ 53) ประจำเดือน
- จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
- ปฏิบัติงาน วันจันทร์ - วันศุกร์
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 108657

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายขาย-การตลาด อสังหาริมทรัพย์ (ประจำที่ จันทบุรี)

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายขาย-การตลาด อสังหาริมทรัพย์ (ประจำที่ จันทบุรี)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ จันทบุรี
-บริหารยอดขาย ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
-วางแผนงานด้านการขายและสร้างมาตรฐานให้กับทีมงาน
-วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ช่องทางการใช้สื่อต่างๆ
-โอนกรรมสิทธิ์ ให้แก่ลูกค้า ณ กรมที่ดิน
-งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 108656

ตำแหน่งงานว่างSenior Marketing (ประจำโครงการพระราม2)

ตำแหน่งงานว่างSenior Marketing (ประจำโครงการพระราม2)

งานประจำ : เงินเดือน 35,000 - 45,000

งานประจำ : 35,000 - 45,000 จันทบุรี
- ดำเนินการตามนโยบายการทำงานของฝ่ายบริหาร
- วางแผนการใช้สื่อต่างๆให้เหมาะกับประเภทธุรกิจ (อสังหาริมทรัพย์)
- ประเมินผลงานแผนการตลาดและเสนอแนวทางการทำสื่อการตลาด
- ดูแลงบประมาณการใช้สื่อส่งเสริมทางการตลาด
- เสนอแผนการส่งเสริมการขายและกิจกรรมทางการตลาด
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 10 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 106747

ตำแหน่งงานว่างพนักงานแผนก IT (ด่วน)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานแผนก IT (ด่วน)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง จันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทนิมิต
ดูแลรับผิดชอบ จัดการ แก้ไข ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ตลอดจน Software และ Hardware ขององค์กรให้อยู่ในสภาพที่ดี และพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา ดูแลรักษาระบบ เครือข่าย ตลอดจนดูแลเครื่อง Server และระบบ Internet ขององค์กร แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 106751

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง จันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทนิมิต
ภาษีซื้อ-ขาย วางบิล-รับเช็ค ดูแลรายรับ-รายจ่าย บัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 106750

ตำแหน่งงานว่างพนักงานออนไลน์ ประจำสาขานายายอาม

ตำแหน่งงานว่างพนักงานออนไลน์ ประจำสาขานายายอาม

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง จันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทนิมิต
-รับชำระค่าบริการ
-ให้คำแนะนำบริการเสริมต่างๆ
-แนะนำโปรโมชั่นต่างๆ

หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 106749

ตำแหน่งงานว่างพนักงานออนไลน์ สาขาโรบินสันและบิ๊กซี จันทบุรี (ด่วน)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานออนไลน์ สาขาโรบินสันและบิ๊กซี จันทบุรี (ด่วน)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง จันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทนิมิต
-รับชำระค่าบริการ
-ให้คำแนะนำบริการเสริมต่างๆ
-แนะนำโปรโมชั่นต่างๆ

หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 104202

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง (Project Manager)

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง (Project Manager)

งานประจำ : เงินเดือน 55,000-65,000

งานประจำ : 55,000-65,000 จันทบุรี
วางแผนภาพรวมการบริหารงานโครงการ กำหนดงานก่อสร้าง แผนการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง และจัดสรรบุคลากรอย่างเหมาะสม ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ภายใต้แผนงบประมาณที่บริษัทกำหนด
กำหนดจัดการประชุมประสานงานระหว่างฝ่ายก่อสร้าง และจัดซื้อ / ฝ่ายก่อสร้างและแบบ
ศึกษา และจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการก่อสร้าง วางแผนการใช้เครื่องมือ อย่างมีประสิทธิภาพ
กำหนด และวางแผนงานก่อสร้างโดยรวมทั้งหมดของแต่ละปี
ควบคุม ตรวจสอบคุณภาพ และมาตรฐานงานโดยรวมทั้งหมด
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 106748

ตำแหน่งงานว่างพนักงานการตลาด

ตำแหน่งงานว่างพนักงานการตลาด

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง จันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทนิมิต
รับผิดชอบในการสนับสนุนกิจกรรมการขายและประสานงานกับฝ่ายขายและดูแล ทีม Sales พร้อมทั้งรับเรื่องระหว่างร้านค้า/ลูกค้ากับฝ่ายขาย เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีและติดตามสถานะของร้านค้า รับผิดชอบการจัดทำรายงานและเอกสารเกี่ยวกับการขาย รวมทั้งเอกสารอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 11 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 103097

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน 15,000

งานประจำ : 15,000 จันทบุรี
- ต้อนรับและดูแลลูกค้า อธิบายรายละเอียดโครงการ
- เสนอขายและให้ข้อมูลโปรโมชั่นต่างๆ แก่ลูกค้า
- จัดทำข้อมูล, ติดตามลูกค้าเพื่อทำการโอน
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 17 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 101818

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

งานประจำ : เงินเดือน 22,000 - 25,000

งานประจำ : 22,000 - 25,000 จันทบุรี
-ควบคุมงานก่อสร้าง ให้ถูกต้องตามแบบ และ ได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม
-เคลียร์แบบก่อสร้างและตรวจสอบแบบก่อสร้าง
-ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อเกี่ยวกับการส่งวัสดุก่อสร้างเข้าโครงการ
-ตรวจสอบการส่องมอบงานของผู้รับเหมา
-อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 28 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 101675

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี ด่วน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี ด่วน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ จันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทนิมิต
จัดทำบัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และบันทึกเกี่ยวกับการจ่ายเงิน การรับเงินและธุรกิจการเงินอื่นๆ และลงบัญชีแยกประเภทตรวจสอบการลงบัญชี ทำการคำนวณ และรวมยอดเงินเท่าที่จำเป็น

หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 101673

ตำแหน่งงานว่างช่างซาวด์

ตำแหน่งงานว่างช่างซาวด์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ จันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทนิมิต
ดูแลควบคุมเครื่องเสียงในงานต่่างๆของโรงแรม
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 101672

ตำแหน่งงานว่างช่างยนต์

ตำแหน่งงานว่างช่างยนต์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ จันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทนิมิต
-รับสินค้า-ตรวจสอบสินค้าให้ตรงกับSPECที่สั่งซื้อและตรงตามใบPO.
-จัดทำใบรับสินค้าให้ตรงกับทางบัญชี
-ควบคุมการเบิก-จ่ายวัสดุและอุปกรณ์ให้ตรง
-ตรวจเช็ควัสดุที่เบิกใช้งานในJOBนั้นๆว่ามีของอยู่ในSTOCKหรือไม่
-นำใบเบิกวัสดุมาตัดSTOCKเพื่อบันทึกการ์ดและในรายงานวัสดุคงเหลือ
-ตรวจเฃ็คSTOCKคงเหลือ
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 101674

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าช่างซาวด์

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าช่างซาวด์

งานประจำ : เงินเดือน 13000-15000

งานประจำ : 13000-15000 จันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทนิมิต
สามารถควบคุม ระบบ แสง สี เสียง ได้ทุกรูปแบบ
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 101105

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายฝ่ายรถแทรกเตอร์

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายฝ่ายรถแทรกเตอร์

งานประจำ : เงินเดือน 12000-30000(เงินเดือน+ค่า

งานประจำ : 12000-30000(เงินเดือน+ค่า จันทบุรี
จำหน่ายรถแทรกเตอร์ แบรนด์นิวฮอลแลนด์ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การออกบูธ ทั้งในและนอกสถานที่
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

หางานจันทบุรี สมัครงานจันทบุรี รับสมัครพนักงานจันทบุรี
จันทบุรี ฝึกงานจันทบุรี งานชั่วคราวจันทบุรี งานนอกเวลาจันทบุรี งานประจำจันทบุรี งานราชการจันทบุรี งานต่างประเทศจันทบุรี งานอื่นๆจันทบุรี
หางานจันทบุรี สมัครงานจันทบุรี รับสมัครพนักงานจันทบุรี
จันทบุรี ฝึกงานจันทบุรี งานชั่วคราวจันทบุรี งานนอกเวลาจันทบุรี งานประจำจันทบุรี งานราชการจันทบุรี งานต่างประเทศจันทบุรี งานอื่นๆจันทบุรี