จันทบุรี งานประจำ หางานจันทบุรี สมัครงานจันทบุรี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ จันทบุรี งานประจำ หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
จันทบุรี งานประจำ หางานจันทบุรี สมัครงานจันทบุรี รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ จันทบุรี งานประจำ หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด จันทบุรี Ø
หางานจันทบุรี สมัครงานจันทบุรี รับสมัครพนักงานจันทบุรี

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 86685 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 138885

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาด

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาด

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง จันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทนิมิต
วางแผนการตลาด จัดทำโปรโมชั่นการตลาด จัดทำโบรชัวร์โปรโมชั่นต่างๆ
ดูแลลูกค้าและทีมขาย
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 137002

ตำแหน่งงานว่างวิศวกร (site engineer)

ตำแหน่งงานว่างวิศวกร (site engineer)

งานประจำ : เงินเดือน 20,000-25,000

งานประจำ : 20,000-25,000 จันทบุรี มะขาม มะขาม
วิเคราะห์ และวางแผนงาน จัดซื้อจัดจ้างผู้รับเหมาช่วงและอุปกรณ์ ควบคุมผู้รับเหมาช่วง บริหารจัดการ ติดต่อประสานงาน จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ควบคุมดูแลจัดการโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนดไว้

หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 131323

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการแผนก F&B

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการแผนก F&B

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ จันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทนิมิต
1.ดูแลด้านการจัดเลื้ยง ประชุม สัมนา บริการลูกค้าที่มาประชุม
2.ดูแลมาตรฐานการบริการในการจัดเลี้ยง
3.ควบคุมต้นทุนในงานจัดเลี้ยงต่างๆ
4.ดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ดำเนินตามนโยบายของบริษัท
5.จัดตารางเข้างานพนักงานและดูแลความเรียบร้อยของพนักงานได้
6.รับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 131322

ตำแหน่งงานว่างExecutive chef

ตำแหน่งงานว่างExecutive chef

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ จันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทนิมิต
ดูแลครัว,ควบคุมต้นทุน,คุณภาพวัตถุดิบ,สั่งของ,ควบคุมคุณภาพและรสชาติของอาหาร และดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานครัว และเสนอแนะเมนูอาหารใหม่ๆ
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 128223

ตำแหน่งงานว่างพนักงานออนไลน์ ประจำสาขาเขาสมิง จ.ตราด (ด่วน)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานออนไลน์ ประจำสาขาเขาสมิง จ.ตราด (ด่วน)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง จันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทนิมิต
-รับชำระค่าบริการ
-ให้คำแนะนำบริการเสริมต่างๆ
-แนะนำโปรโมชั่นต่างๆ
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 128248

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกจัดส่งและติดตั้ง

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกจัดส่งและติดตั้ง

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ จันทบุรี เมืองจันทบุรี วัดใหม่
บริหารจัดการแผนกจัดส่งและติดตั้ง ดูแลควบคุมการทำงาน จ่ายงานให้กับช่างติดตั้ง
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 7 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 127930

ตำแหน่งงานว่างบัญชี

ตำแหน่งงานว่างบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 10000-16000หรือ ตามประสบ

งานประจำ : 10000-16000หรือ ตามประสบ จันทบุรี
จัดทำบัญชี รายรับรายจ่าย บันทึกบัญชีประจำวัน
ใช้โปรแกรม EXPRESSES เป็น
สรุปภาษีส่งสรรพพากร
จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อย
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 123884

ตำแหน่งงานว่างช่างติดตั้งแอร์

ตำแหน่งงานว่างช่างติดตั้งแอร์

งานประจำ : เงินเดือน 14,000

งานประจำ : 14,000 จันทบุรี เมืองจันทบุรี วัดใหม่
ช่างแอร์ ติดตั้งแอร์
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 122608

ตำแหน่งงานว่างคลีนเนอร์

ตำแหน่งงานว่างคลีนเนอร์

งานประจำ : เงินเดือน 318 บาท/วัน

งานประจำ : 318 บาท/วัน จันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทนิมิต
ทำความสะอาด จัดเตรียมเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ ในโรงแรมให้พร้อมสำหรับแขก
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 122625

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ

งานประจำ : เงินเดือน 350 บาท/วัน

งานประจำ : 350 บาท/วัน จันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทนิมิต
1.ขับรถให้พนักงาน ตามคำสั่ง เช่น ส่งซื้อของ
2.ดูแลรถ ทำความสะอาด และซ่องบำรุงเบื้องต้น
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 121259

ตำแหน่งงานว่างช่างศูนย์บริการ

ตำแหน่งงานว่างช่างศูนย์บริการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ จันทบุรี เมืองจันทบุรี วัดใหม่
-มีความรู้ ความเข้าใจงานซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ เครื่องใช้ไฟฟ้า
-งานระบบไฟฟ้า และติดตั้งอุปกรณ์ สินค้า

หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 9 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 120085

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สวนเกษตร (คนสวน)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สวนเกษตร (คนสวน)

งานประจำ : เงินเดือน 318 บาท/วัน

งานประจำ : 318 บาท/วัน จันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทนิมิต
ดูแลงานด้านสวนเกษตร และ การจัดดอกไม้ และช่วยงานอื่น ๆ ในแผนก
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 9 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 120086

ตำแหน่งงานว่างChief Steward(หัวหน้าแผนกล้างจาน)

ตำแหน่งงานว่างChief Steward(หัวหน้าแผนกล้างจาน)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ จันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทนิมิต
1. ดูแลจัดการ การทำความสะอาดภาชนะในห้องครัว
2. จัดเก็บ จัดเตรียม ดูแล รักษาภาชนะของแผนกครัว
3. วางแผนงานในแผนกเป็นไปตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 9 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 118540

ตำแหน่งงานว่างBELLBOY(พนักงานยกกระเป๋า)

ตำแหน่งงานว่างBELLBOY(พนักงานยกกระเป๋า)

งานประจำ : เงินเดือน 318 บาท/วัน

งานประจำ : 318 บาท/วัน จันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทนิมิต
1.ต้อนรับลูกค้าส่วนหน้า 2.ยกกระเป๋าให้แขก
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 9 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 118259

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาด

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาด

งานประจำ : เงินเดือน 17,000 - 20,000

งานประจำ : 17,000 - 20,000 จันทบุรี
- วางแผนงานและดูแลด้านกลยุทธ์ในการตลาดของธุรกิจบริษัท
- ดูแลสื่อโฆษณาและวางแผนงบประมาณการตลาด
- จัดทำข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาด
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 9 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 118258

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายประจำโครงการ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายประจำโครงการ

งานประจำ : เงินเดือน 14,000 - 16,000 + ค่าคอมมิชช

งานประจำ : 14,000 - 16,000 + ค่าคอมมิชช จันทบุรี
- ต้อนรับและดูแลลูกค้า อธิบายรายละเอียดโครงการ
- เสนอขายและให้ข้อมูลโปรโมชั่นต่างๆ แก่ลูกค้า
- จัดทำข้อมูล ติดตามลูกค้าเพื่อทำการโอน
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 9 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 117741

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธา

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธา

งานประจำ : เงินเดือน 25,000 - 30,000

งานประจำ : 25,000 - 30,000 จันทบุรี
- จัดทำบัญชีแสดงรายการปริมาณและราคา (ฺBOQ)
- ถอดปริมาณและราคางานก่อสร้าง
- เขียนแบบ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 9 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 113557

ตำแหน่งงานว่างพนักงานแคชเชียร์

ตำแหน่งงานว่างพนักงานแคชเชียร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ จันทบุรี เมืองจันทบุรี วัดใหม่
เบิกเงินและตรวจนับเงินที่รับมาจากเจ้าหน้าที่การเงิน - รับเงิน-ทอนเงิน จากลูกค้า - ยิ้มแย้ม แจ่มใส รักงานบริการ
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 9 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 113941

ตำแหน่งงานว่างIT Support (ประจำที่ พระราม2 กรุงเทพฯ)

ตำแหน่งงานว่างIT Support (ประจำที่ พระราม2 กรุงเทพฯ)

งานประจำ : เงินเดือน 18,000 - 20,000

งานประจำ : 18,000 - 20,000 จันทบุรี
-Support User รวมถึงระบบ ICON และระบบอื่นๆที่กำลังจะเกิดขึ้นมาในอนาคต
-Setup Program, Setup Email, Setup Printer
-ทำเอกสารต่างๆ ในระบบของ IT และเอกสารต่างๆในการสั่งซื้ออุปกรณ์ IT เพื่อนำส่งให้กับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
-งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 9 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 113560

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ จันทบุรี เมืองจันทบุรี วัดใหม่
รับผิดชอบงานขาย
ดูแลภาพรวมและความสะอาดของร้าน
เช็คสต็อกสินค้า
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 9 เดือนที่ผ่านมา

หางานจันทบุรี สมัครงานจันทบุรี รับสมัครพนักงานจันทบุรี
จันทบุรี ฝึกงานจันทบุรี งานชั่วคราวจันทบุรี งานนอกเวลาจันทบุรี งานประจำจันทบุรี งานราชการจันทบุรี งานต่างประเทศจันทบุรี งานอื่นๆจันทบุรี
หางานจันทบุรี สมัครงานจันทบุรี รับสมัครพนักงานจันทบุรี
จันทบุรี ฝึกงานจันทบุรี งานชั่วคราวจันทบุรี งานนอกเวลาจันทบุรี งานประจำจันทบุรี งานราชการจันทบุรี งานต่างประเทศจันทบุรี งานอื่นๆจันทบุรี