จันทบุรี งานประจำ จันทบุรี หางานจันทบุรี สมัครงานจันทบุรี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ จันทบุรี งานประจำ จันทบุรี หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
จันทบุรี งานประจำ จันทบุรี หางานจันทบุรี สมัครงานจันทบุรี รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ จันทบุรี งานประจำ จันทบุรี หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด จันทบุรี Ø
หางานจันทบุรี สมัครงานจันทบุรี รับสมัครพนักงานจันทบุรี

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 86685 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 138885

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาด

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาด

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง จันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทนิมิต
วางแผนการตลาด จัดทำโปรโมชั่นการตลาด จัดทำโบรชัวร์โปรโมชั่นต่างๆ
ดูแลลูกค้าและทีมขาย
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 2 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 137002

ตำแหน่งงานว่างวิศวกร (site engineer)

ตำแหน่งงานว่างวิศวกร (site engineer)

งานประจำ : เงินเดือน 20,000-25,000

งานประจำ : 20,000-25,000 จันทบุรี มะขาม มะขาม
วิเคราะห์ และวางแผนงาน จัดซื้อจัดจ้างผู้รับเหมาช่วงและอุปกรณ์ ควบคุมผู้รับเหมาช่วง บริหารจัดการ ติดต่อประสานงาน จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ควบคุมดูแลจัดการโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนดไว้

หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 3 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 131323

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการแผนก F&B

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการแผนก F&B

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ จันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทนิมิต
1.ดูแลด้านการจัดเลื้ยง ประชุม สัมนา บริการลูกค้าที่มาประชุม
2.ดูแลมาตรฐานการบริการในการจัดเลี้ยง
3.ควบคุมต้นทุนในงานจัดเลี้ยงต่างๆ
4.ดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ดำเนินตามนโยบายของบริษัท
5.จัดตารางเข้างานพนักงานและดูแลความเรียบร้อยของพนักงานได้
6.รับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 131322

ตำแหน่งงานว่างExecutive chef

ตำแหน่งงานว่างExecutive chef

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ จันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทนิมิต
ดูแลครัว,ควบคุมต้นทุน,คุณภาพวัตถุดิบ,สั่งของ,ควบคุมคุณภาพและรสชาติของอาหาร และดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานครัว และเสนอแนะเมนูอาหารใหม่ๆ
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 6 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 128223

ตำแหน่งงานว่างพนักงานออนไลน์ ประจำสาขาเขาสมิง จ.ตราด (ด่วน)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานออนไลน์ ประจำสาขาเขาสมิง จ.ตราด (ด่วน)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง จันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทนิมิต
-รับชำระค่าบริการ
-ให้คำแนะนำบริการเสริมต่างๆ
-แนะนำโปรโมชั่นต่างๆ
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 128248

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกจัดส่งและติดตั้ง

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าแผนกจัดส่งและติดตั้ง

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ จันทบุรี เมืองจันทบุรี วัดใหม่
บริหารจัดการแผนกจัดส่งและติดตั้ง ดูแลควบคุมการทำงาน จ่ายงานให้กับช่างติดตั้ง
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 7 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 127930

ตำแหน่งงานว่างบัญชี

ตำแหน่งงานว่างบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน 10000-16000หรือ ตามประสบ

งานประจำ : 10000-16000หรือ ตามประสบ จันทบุรี
จัดทำบัญชี รายรับรายจ่าย บันทึกบัญชีประจำวัน
ใช้โปรแกรม EXPRESSES เป็น
สรุปภาษีส่งสรรพพากร
จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อย
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 7 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 123884

ตำแหน่งงานว่างช่างติดตั้งแอร์

ตำแหน่งงานว่างช่างติดตั้งแอร์

งานประจำ : เงินเดือน 14,000

งานประจำ : 14,000 จันทบุรี เมืองจันทบุรี วัดใหม่
ช่างแอร์ ติดตั้งแอร์
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 122608

ตำแหน่งงานว่างคลีนเนอร์

ตำแหน่งงานว่างคลีนเนอร์

งานประจำ : เงินเดือน 318 บาท/วัน

งานประจำ : 318 บาท/วัน จันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทนิมิต
ทำความสะอาด จัดเตรียมเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ ในโรงแรมให้พร้อมสำหรับแขก
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 122625

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขับรถ

งานประจำ : เงินเดือน 350 บาท/วัน

งานประจำ : 350 บาท/วัน จันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทนิมิต
1.ขับรถให้พนักงาน ตามคำสั่ง เช่น ส่งซื้อของ
2.ดูแลรถ ทำความสะอาด และซ่องบำรุงเบื้องต้น
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 8 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 121259

ตำแหน่งงานว่างช่างศูนย์บริการ

ตำแหน่งงานว่างช่างศูนย์บริการ

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ จันทบุรี เมืองจันทบุรี วัดใหม่
-มีความรู้ ความเข้าใจงานซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ เครื่องใช้ไฟฟ้า
-งานระบบไฟฟ้า และติดตั้งอุปกรณ์ สินค้า

หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 9 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 120085

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สวนเกษตร (คนสวน)

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่สวนเกษตร (คนสวน)

งานประจำ : เงินเดือน 318 บาท/วัน

งานประจำ : 318 บาท/วัน จันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทนิมิต
ดูแลงานด้านสวนเกษตร และ การจัดดอกไม้ และช่วยงานอื่น ๆ ในแผนก
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 9 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 120086

ตำแหน่งงานว่างChief Steward(หัวหน้าแผนกล้างจาน)

ตำแหน่งงานว่างChief Steward(หัวหน้าแผนกล้างจาน)

งานประจำ : เงินเดือน ตามประสบการณ์

งานประจำ : ตามประสบการณ์ จันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทนิมิต
1. ดูแลจัดการ การทำความสะอาดภาชนะในห้องครัว
2. จัดเก็บ จัดเตรียม ดูแล รักษาภาชนะของแผนกครัว
3. วางแผนงานในแผนกเป็นไปตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 9 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 118540

ตำแหน่งงานว่างBELLBOY(พนักงานยกกระเป๋า)

ตำแหน่งงานว่างBELLBOY(พนักงานยกกระเป๋า)

งานประจำ : เงินเดือน 318 บาท/วัน

งานประจำ : 318 บาท/วัน จันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทนิมิต
1.ต้อนรับลูกค้าส่วนหน้า 2.ยกกระเป๋าให้แขก
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 9 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 118259

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาด

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่การตลาด

งานประจำ : เงินเดือน 17,000 - 20,000

งานประจำ : 17,000 - 20,000 จันทบุรี
- วางแผนงานและดูแลด้านกลยุทธ์ในการตลาดของธุรกิจบริษัท
- ดูแลสื่อโฆษณาและวางแผนงบประมาณการตลาด
- จัดทำข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาด
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 9 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 118258

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายประจำโครงการ

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายประจำโครงการ

งานประจำ : เงินเดือน 14,000 - 16,000 + ค่าคอมมิชช

งานประจำ : 14,000 - 16,000 + ค่าคอมมิชช จันทบุรี
- ต้อนรับและดูแลลูกค้า อธิบายรายละเอียดโครงการ
- เสนอขายและให้ข้อมูลโปรโมชั่นต่างๆ แก่ลูกค้า
- จัดทำข้อมูล ติดตามลูกค้าเพื่อทำการโอน
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 9 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 117741

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธา

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรโยธา

งานประจำ : เงินเดือน 25,000 - 30,000

งานประจำ : 25,000 - 30,000 จันทบุรี
- จัดทำบัญชีแสดงรายการปริมาณและราคา (ฺBOQ)
- ถอดปริมาณและราคางานก่อสร้าง
- เขียนแบบ
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 9 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 113557

ตำแหน่งงานว่างพนักงานแคชเชียร์

ตำแหน่งงานว่างพนักงานแคชเชียร์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ จันทบุรี เมืองจันทบุรี วัดใหม่
เบิกเงินและตรวจนับเงินที่รับมาจากเจ้าหน้าที่การเงิน - รับเงิน-ทอนเงิน จากลูกค้า - ยิ้มแย้ม แจ่มใส รักงานบริการ
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 9 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 113941

ตำแหน่งงานว่างIT Support (ประจำที่ พระราม2 กรุงเทพฯ)

ตำแหน่งงานว่างIT Support (ประจำที่ พระราม2 กรุงเทพฯ)

งานประจำ : เงินเดือน 18,000 - 20,000

งานประจำ : 18,000 - 20,000 จันทบุรี
-Support User รวมถึงระบบ ICON และระบบอื่นๆที่กำลังจะเกิดขึ้นมาในอนาคต
-Setup Program, Setup Email, Setup Printer
-ทำเอกสารต่างๆ ในระบบของ IT และเอกสารต่างๆในการสั่งซื้ออุปกรณ์ IT เพื่อนำส่งให้กับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
-งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 9 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 113560

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ จันทบุรี เมืองจันทบุรี วัดใหม่
รับผิดชอบงานขาย
ดูแลภาพรวมและความสะอาดของร้าน
เช็คสต็อกสินค้า
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 9 เดือนที่ผ่านมา

หางานจันทบุรี สมัครงานจันทบุรี รับสมัครพนักงานจันทบุรี
จันทบุรี ฝึกงานจันทบุรี งานชั่วคราวจันทบุรี งานนอกเวลาจันทบุรี งานประจำจันทบุรี งานราชการจันทบุรี งานต่างประเทศจันทบุรี งานอื่นๆจันทบุรี
หางานจันทบุรี สมัครงานจันทบุรี รับสมัครพนักงานจันทบุรี
จันทบุรี ฝึกงานจันทบุรี งานชั่วคราวจันทบุรี งานนอกเวลาจันทบุรี งานประจำจันทบุรี งานราชการจันทบุรี งานต่างประเทศจันทบุรี งานอื่นๆจันทบุรี