จันทบุรี งานประจำ จันทบุรี หางานจันทบุรี สมัครงานจันทบุรี รับสมัครพนักงาน

รวมประกาศ จันทบุรี งานประจำ จันทบุรี หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี รับสมัครพนักงาน ประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
จันทบุรี งานประจำ จันทบุรี หางานจันทบุรี สมัครงานจันทบุรี รับสมัครพนักงาน
รวมประกาศ จันทบุรี งานประจำ จันทบุรี หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี รับสมัครพนักงาน งานประกาศงานฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หางาน ในจังหวัด จันทบุรี Ø
หางานจันทบุรี สมัครงานจันทบุรี รับสมัครพนักงานจันทบุรี

ข่าวสารและบทความ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

7 ทักษะที่สำคัญของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

ในการศึกษาที่จัดทำโดย Harvard Bussiness Review ผู้บริหารระดับสูง 97% จาก 10,000 คนเลือกกลยุทธ์เป็นพฤติกรรมการเป็นผู้นำที่สำคัญที่สุดต่อความสำเร็จในอนาคตขององค์กร ...อ่านต่อ
วันที่ 19/07/2562 ชม 5395 ครั้ง

เลขที่ประกาศ : 108654

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมนงานระบบ (Polis Condo สุขสวัสดิ์64) กรุงเทพฯ

ตำแหน่งงานว่างโฟร์แมนงานระบบ (Polis Condo สุขสวัสดิ์64) กรุงเทพฯ

งานประจำ : เงินเดือน 22,000 - 25,000

งานประจำ : 22,000 - 25,000 จันทบุรี
- ประมาณราคางานระบบเบื้องต้น เพื่อตรวจสอบหน้างาน
- ควบคุมดูแลงานไฟฟ้าและสุขาภิบาล
- ตรวจรับมอบ ส่งงานลูกค้า
- ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
- งานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 9 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 108653

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรควบคุมคุณภาพ (QC Engineer)

ตำแหน่งงานว่างวิศวกรควบคุมคุณภาพ (QC Engineer)

งานประจำ : เงินเดือน 35,000 - 45,000

งานประจำ : 35,000 - 45,000 จันทบุรี
- ควบคุมงานก่อสร้างในภาพรวม ให้ได้ตามเวลาและคุณภาพ ตามมาตรฐานการต่อสร้าง และเป็นไปตามนโยบายของบริษัท
- ให้คำปรึกษาแนวทาง วิธีทำงานให้กับโฟร์แมน
- ประสานงานในด้านการก่อสร้างกับทีมงานและผู้รับเหมา
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 108655

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (ประจำที่ สะแกงาม บางขุนเทียน กรุงเทพฯ)

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (ประจำที่ สะแกงาม บางขุนเทียน กรุงเทพฯ)

งานประจำ : เงินเดือน 30,000 - 40,000 บาท (ขึ้นอยู

งานประจำ : 30,000 - 40,000 บาท (ขึ้นอยู จันทบุรี
- ควบคุมกำกับดูแลตรวจสอบและแก้ปัญหางานด้านบัญชีและการเงิน
- วางแผนและบริหารการทำงานของฝ่ายบัญชี
- วางแผนภาษีและจัดทำงบประมาณ รวมถึง จัดทำรายงานส่งผู้บริหาร
- ปิดงบการเงินประจำเดือน และ ประจำปี
- ติดต่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 108652

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชีและการเงิน (ประจำสำนักงานใหญ่พระราม2)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชีและการเงิน (ประจำสำนักงานใหญ่พระราม2)

งานประจำ : เงินเดือน 17,000 - 25,000

งานประจำ : 17,000 - 25,000 จันทบุรี
- บันทึกบัญชีด้านรับและด้านจ่าย
- จัดทำใบแจ้งหนี้/วางบิล/รับเช็ค
- ออกหนังสือหัก ณ ที่จ่าย
- จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3 และ 53) ประจำเดือน
- จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
- ปฏิบัติงาน วันจันทร์ - วันศุกร์
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 108657

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายขาย-การตลาด อสังหาริมทรัพย์ (ประจำที่ จันทบุรี)

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายขาย-การตลาด อสังหาริมทรัพย์ (ประจำที่ จันทบุรี)

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ จันทบุรี
-บริหารยอดขาย ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
-วางแผนงานด้านการขายและสร้างมาตรฐานให้กับทีมงาน
-วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ช่องทางการใช้สื่อต่างๆ
-โอนกรรมสิทธิ์ ให้แก่ลูกค้า ณ กรมที่ดิน
-งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 108656

ตำแหน่งงานว่างSenior Marketing (ประจำโครงการพระราม2)

ตำแหน่งงานว่างSenior Marketing (ประจำโครงการพระราม2)

งานประจำ : เงินเดือน 35,000 - 45,000

งานประจำ : 35,000 - 45,000 จันทบุรี
- ดำเนินการตามนโยบายการทำงานของฝ่ายบริหาร
- วางแผนการใช้สื่อต่างๆให้เหมาะกับประเภทธุรกิจ (อสังหาริมทรัพย์)
- ประเมินผลงานแผนการตลาดและเสนอแนวทางการทำสื่อการตลาด
- ดูแลงบประมาณการใช้สื่อส่งเสริมทางการตลาด
- เสนอแผนการส่งเสริมการขายและกิจกรรมทางการตลาด
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 10 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 106747

ตำแหน่งงานว่างพนักงานแผนก IT (ด่วน)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานแผนก IT (ด่วน)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง จันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทนิมิต
ดูแลรับผิดชอบ จัดการ แก้ไข ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ตลอดจน Software และ Hardware ขององค์กรให้อยู่ในสภาพที่ดี และพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา ดูแลรักษาระบบ เครือข่าย ตลอดจนดูแลเครื่อง Server และระบบ Internet ขององค์กร แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 106751

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

ตำแหน่งงานว่างพนักงานบัญชี

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง จันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทนิมิต
ภาษีซื้อ-ขาย วางบิล-รับเช็ค ดูแลรายรับ-รายจ่าย บัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 10 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 106750

ตำแหน่งงานว่างพนักงานออนไลน์ ประจำสาขานายายอาม

ตำแหน่งงานว่างพนักงานออนไลน์ ประจำสาขานายายอาม

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง จันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทนิมิต
-รับชำระค่าบริการ
-ให้คำแนะนำบริการเสริมต่างๆ
-แนะนำโปรโมชั่นต่างๆ

หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 106749

ตำแหน่งงานว่างพนักงานออนไลน์ สาขาโรบินสันและบิ๊กซี จันทบุรี (ด่วน)

ตำแหน่งงานว่างพนักงานออนไลน์ สาขาโรบินสันและบิ๊กซี จันทบุรี (ด่วน)

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง จันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทนิมิต
-รับชำระค่าบริการ
-ให้คำแนะนำบริการเสริมต่างๆ
-แนะนำโปรโมชั่นต่างๆ

หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 104202

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง (Project Manager)

ตำแหน่งงานว่างผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง (Project Manager)

งานประจำ : เงินเดือน 55,000-65,000

งานประจำ : 55,000-65,000 จันทบุรี
วางแผนภาพรวมการบริหารงานโครงการ กำหนดงานก่อสร้าง แผนการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง และจัดสรรบุคลากรอย่างเหมาะสม ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย ภายใต้แผนงบประมาณที่บริษัทกำหนด
กำหนดจัดการประชุมประสานงานระหว่างฝ่ายก่อสร้าง และจัดซื้อ / ฝ่ายก่อสร้างและแบบ
ศึกษา และจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการก่อสร้าง วางแผนการใช้เครื่องมือ อย่างมีประสิทธิภาพ
กำหนด และวางแผนงานก่อสร้างโดยรวมทั้งหมดของแต่ละปี
ควบคุม ตรวจสอบคุณภาพ และมาตรฐานงานโดยรวมทั้งหมด
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 11 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 106748

ตำแหน่งงานว่างพนักงานการตลาด

ตำแหน่งงานว่างพนักงานการตลาด

งานประจำ : เงินเดือน ตามตกลง

งานประจำ : ตามตกลง จันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทนิมิต
รับผิดชอบในการสนับสนุนกิจกรรมการขายและประสานงานกับฝ่ายขายและดูแล ทีม Sales พร้อมทั้งรับเรื่องระหว่างร้านค้า/ลูกค้ากับฝ่ายขาย เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีและติดตามสถานะของร้านค้า รับผิดชอบการจัดทำรายงานและเอกสารเกี่ยวกับการขาย รวมทั้งเอกสารอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 11 วันที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 103097

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขาย

งานประจำ : เงินเดือน 15,000

งานประจำ : 15,000 จันทบุรี
- ต้อนรับและดูแลลูกค้า อธิบายรายละเอียดโครงการ
- เสนอขายและให้ข้อมูลโปรโมชั่นต่างๆ แก่ลูกค้า
- จัดทำข้อมูล, ติดตามลูกค้าเพื่อทำการโอน
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 17 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 101818

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

งานประจำ : เงินเดือน 22,000 - 25,000

งานประจำ : 22,000 - 25,000 จันทบุรี
-ควบคุมงานก่อสร้าง ให้ถูกต้องตามแบบ และ ได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม
-เคลียร์แบบก่อสร้างและตรวจสอบแบบก่อสร้าง
-ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อเกี่ยวกับการส่งวัสดุก่อสร้างเข้าโครงการ
-ตรวจสอบการส่องมอบงานของผู้รับเหมา
-อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 28 วันที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 101675

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี ด่วน

ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่บัญชี ด่วน

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ จันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทนิมิต
จัดทำบัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และบันทึกเกี่ยวกับการจ่ายเงิน การรับเงินและธุรกิจการเงินอื่นๆ และลงบัญชีแยกประเภทตรวจสอบการลงบัญชี ทำการคำนวณ และรวมยอดเงินเท่าที่จำเป็น

หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 101673

ตำแหน่งงานว่างช่างซาวด์

ตำแหน่งงานว่างช่างซาวด์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ จันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทนิมิต
ดูแลควบคุมเครื่องเสียงในงานต่่างๆของโรงแรม
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 101672

ตำแหน่งงานว่างช่างยนต์

ตำแหน่งงานว่างช่างยนต์

งานประจำ : เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษ

งานประจำ : ตามโครงสร้างบริษ จันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทนิมิต
-รับสินค้า-ตรวจสอบสินค้าให้ตรงกับSPECที่สั่งซื้อและตรงตามใบPO.
-จัดทำใบรับสินค้าให้ตรงกับทางบัญชี
-ควบคุมการเบิก-จ่ายวัสดุและอุปกรณ์ให้ตรง
-ตรวจเช็ควัสดุที่เบิกใช้งานในJOBนั้นๆว่ามีของอยู่ในSTOCKหรือไม่
-นำใบเบิกวัสดุมาตัดSTOCKเพื่อบันทึกการ์ดและในรายงานวัสดุคงเหลือ
-ตรวจเฃ็คSTOCKคงเหลือ
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

เลขที่ประกาศ : 101674

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าช่างซาวด์

ตำแหน่งงานว่างหัวหน้าช่างซาวด์

งานประจำ : เงินเดือน 13000-15000

งานประจำ : 13000-15000 จันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทนิมิต
สามารถควบคุม ระบบ แสง สี เสียง ได้ทุกรูปแบบ
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา
เลขที่ประกาศ : 101105

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายฝ่ายรถแทรกเตอร์

ตำแหน่งงานว่างพนักงานขายฝ่ายรถแทรกเตอร์

งานประจำ : เงินเดือน 12000-30000(เงินเดือน+ค่า

งานประจำ : 12000-30000(เงินเดือน+ค่า จันทบุรี
จำหน่ายรถแทรกเตอร์ แบรนด์นิวฮอลแลนด์ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การออกบูธ ทั้งในและนอกสถานที่
หางานจันทบุรี รับสมัครงานจันทบุรี : 1 เดือนที่ผ่านมา

หางานจันทบุรี สมัครงานจันทบุรี รับสมัครพนักงานจันทบุรี
จันทบุรี ฝึกงานจันทบุรี งานชั่วคราวจันทบุรี งานนอกเวลาจันทบุรี งานประจำจันทบุรี งานราชการจันทบุรี งานต่างประเทศจันทบุรี งานอื่นๆจันทบุรี
หางานจันทบุรี สมัครงานจันทบุรี รับสมัครพนักงานจันทบุรี
จันทบุรี ฝึกงานจันทบุรี งานชั่วคราวจันทบุรี งานนอกเวลาจันทบุรี งานประจำจันทบุรี งานราชการจันทบุรี งานต่างประเทศจันทบุรี งานอื่นๆจันทบุรี